Wentylacja mechaniczna


Legenda:

Szary - program oblicza
Biały - wpis klienta

Pion Kuchnia   Pion Sanitarny
nr mieszkania nr pionu przepływ   pion Przepływ il. mieszkań wentylator   nr mieszkania nr pionu przepływ   pion Przepływ il. mieszkań wentylator
Pion Kuchnia   Pion Sanitarny
Wentylator Przepływ   Wentylator Przepływ
© Copyright 2019, Prawa autorskie zastrzeżone